Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava poskytování duchovní péče v českém vězeňství
Název práce v češtině: Právní úprava poskytování duchovní péče v českém vězeňství
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of provision of spiritual care in Czech penitentiaries
Klíčová slova: Vězeňství Duchovní péče Lidská práva
Klíčová slova anglicky: Penitentiary Spiritual Care Human Rights
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.02.2022
Datum a čas obhajoby: 08.02.2022 14:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 209, 209
Datum odevzdání elektronické podoby:15.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:15.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2022
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou duchovní péče ve vězeňství. Práce se konkrétně zaměřuje na vývoj vězeňství na území dnešní České republiky a na vývoj poskytování duchovní péče ve vězeňství. Následně jsou rozebírány prameny této úpravy a specifika pastorační péče v penitenciárním prostředí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The focus of this thesis is the provision of spiritual care in Czech penitentiaries. It specifically deals with the historical aspects that formed the modern-day Czech prison system and historical basis of prison spiritual care. Further, it deals with legal foundations of this service and specific issues arising from the provision of spiritual care in penal institutions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK