Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatizace toxikologických testů
Název práce v češtině: Automatizace toxikologických testů
Název v anglickém jazyce: Automation of toxicology tests
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2018
Datum zadání: 16.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.10.2018
Datum a čas obhajoby: 15.11.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.11.2018
Oponenti: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Manuel Miro
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
E.A.G. Zagatto, C.C. Oliveira, A. Townshend, P.J. Worsfold – Flow analysis with spectrophotometric and luminometric detection (Elsevier 2012)
S.D. Kolev, I.D. McKelvie – Advances in flow injection analysis and related techniques (Elsevier 2008)
Science direct, Web of Science – databáze
Flow injection analysis tutorial, J. Růžička, 2016 Edition
Rešerše odborné literatury
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK