Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ovlivnění jaterního metabolismu ethanolu dihydromyricetinem
Název práce v češtině: Ovlivnění jaterního metabolismu ethanolu dihydromyricetinem
Název v anglickém jazyce: Effect of dihydromyricetin on hepatic ethanol metabolism
Klíčová slova: hepatocyty, reaktivní formy kyslíku, jaterní enzymy, flavonoid
Klíčová slova anglicky: hepatocytes, reactive oxygen species, liver enzymes, flavonoid
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Oponenti: RNDr. Michaela Bebová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Metabolické studie zaměřené na stanovení reaktivních forem kyslíku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK