Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy
Název práce v češtině: Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy
Název v anglickém jazyce: Interaction of selected cosmetic additives with biotransformation enzymes
Klíčová slova: Endokrinní disruptory, aromatasa, TLC, chromatografie, parfémy, průmyslové vůně
Klíčová slova anglicky: Endocrine disruptors, aromatase, TLC, chromatography, perfumes, industrial fragrances
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Inhibiční studie enzymů 1. a 2. fáze biotransformace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Inhibition studies of enzymes of 1st and 2nd phase of biotransformation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK