Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a rozhodování o ní v adhezním (trestním) řízení
Název práce v češtině: Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a rozhodování o ní v adhezním (trestním) řízení
Název v anglickém jazyce: Non-material damage in health injury and decision making in adhesive (criminal) proceedings
Klíčová slova: nemajetková újma - újma na zdraví - adhezní řízení
Klíčová slova anglicky: non-material damage - health injury - adhesive proceedings
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2018
Datum zadání: 15.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2019
Datum a čas obhajoby: 17.09.2019 13:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 203, multimediální učebna 203
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Oponenti: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK