Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Altered morphology of white and grey matter in patients with Alzheimer disease and Schizophrenia on MRI
Název práce v češtině: Altered morphology of white and grey matter in patients with Alzheimer disease and Schizophrenia on MRI
Název v anglickém jazyce: Altered morphology of white and grey matter in patients with Alzheimer disease and Schizophrenia on MRI
Klíčová slova: Alzheimerova choroba, schizofrenie, morfometrie, FreeSurfer, ImageJ, sulcus cinguli, sulcus paracingularis, hipokampus, bazální ganglia, bílá hmota, šedá hmota, traktografie, atrofie, parcelace, mozková kůra
Klíčová slova anglicky: Alzheimer's disease, schizophrenia, morphometry, FreeSurfer, ImageJ, sulcus cinguli, sulcus paracingularis, hippocampus, basal ganglia, white matter, gray matter, tractography, atrophy, parcellation, cortex
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anatomie 3. LF UK (12-ANAT)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Petr Zach, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2018
Datum zadání: 15.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.10.2018
Datum a čas obhajoby: 18.09.2023 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2023
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
  MUDr. Veronika Němcová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK