Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za přestupky proti životnímu prostředí
Název práce v češtině: Odpovědnost za přestupky proti životnímu prostředí
Název v anglickém jazyce: Liability for environmental administrative offenses
Klíčová slova: ochrana životního prostředí, právní odpovědnost, přestupky proti životnímu prostředí
Klíčová slova anglicky: environmental protection, legal liability, environmental administrative offenses
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum a čas obhajoby: 26.02.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 117, PC prezentace.
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 26.02.2021
Oponenti: doc. JUDr. Martina Franková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK