Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právna regulácia nepôvodných druhov rastlín a živočíchov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Právna regulácia nepôvodných druhov rastlín a živočíchov
Název práce v češtině: Právní regulace nepůvodních druhů rostlin a živočichů
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of alien species of plants and animals
Klíčová slova: invazní druhy, Úmluva o biologické rozmanitosti, implementace nařízení č. 1143/2014/EU
Klíčová slova anglicky: invasive species, Convention on Biological Diversity, implementation of regulation (EU) No. 1143/2014
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2021
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 38, 38
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK