Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Influence of Czech Immigrants on Willa Cather´s Literary Work
Název práce v češtině: Vliv českých imigrantů na literární dílo Willy Cather
Název v anglickém jazyce: Influence of Czech Immigrants on Willa Cather´s Literary
Work
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2006
Datum zadání: 29.05.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Josef Grmela, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK