Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení o přestupcích fyzických osob v prvním stupni
Název práce v češtině: Řízení o přestupcích fyzických osob v prvním stupni
Název v anglickém jazyce: First instance hearing of an administrative delict of natural person
Klíčová slova: přestupek, přestupkové řízení v prvním stupni, správní trestání
Klíčová slova anglicky: administrative delict, first instance proceedings, administrative punishing
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum a čas obhajoby: 27.11.2019 13:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 108, 108
Datum odevzdání elektronické podoby:01.10.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:02.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.11.2019
Oponenti: JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK