Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná mluva mládeže v ruštině a češtině
Název práce v češtině: Současná mluva mládeže v ruštině a češtině
Název v anglickém jazyce: Contemporary Speech of Young People in Russian and Czech Language
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2006
Datum zadání: 26.05.2006
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Vasilij Spiridonov
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK