Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní aspekty korupce
Název práce v češtině: Trestněprávní aspekty korupce
Název v anglickém jazyce: Criminal aspects of corruption
Klíčová slova: korupce, kriminalizace korupce, úplatkářství
Klíčová slova anglicky: bribery, corruption, criminalization of corruption
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2020
Datum a čas obhajoby: 30.01.2020 10:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 309, 309
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:13.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2020
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK