Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mnohorozmerné rozdelenia v kartézskych, polárnych a smerových súradniciach
Název práce v jazyce práce (slovenština): Mnohorozmerné rozdelenia v kartézskych, polárnych a smerových súradniciach
Název práce v češtině: Mnohorozměrná rozdělení v kartézských, polárních a směrových souřadnicích
Název v anglickém jazyce: Multivariate distributions in Cartesian, polar and directional coordinates
Klíčová slova: Mnohorozměrná rozdělení|hustota rozdělení|transformace náhodného vektoru
Klíčová slova anglicky: Multivariate distributions|probability density function|transformation of random vector
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2020
Datum zadání: 05.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
Datum a čas obhajoby: 03.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student/ka se důkladně seznámí s problematikou rozdělení transformace náhodných vektorů. Nastuduje přinejmenším polární souřadnice a směrové souřadnice pro vektory v konečněrozměrném Eukleidově prostoru. Odvodí transformační vzorce pro převod mezi jednotlivými soustavami souřadnic a dále marginální a podmíněné hustoty. Vše ilustruje na konkrétních známých rozděleních.
Seznam odborné literatury
Základní literatura z pravděpodobnosti a statistiky.
Předběžná náplň práce
Různé pohledy na stejnou problematiku přinášejí různé nápady a více či méně snadná řešení. V této práci by se autor/ka měl/a zaměřit na mnohorozměrná rozdělení a reprezentaci náhodných vektorů v různých souřadných systémech. Náhodné chování absolutně spojitého náhodného vektoru je charakterizováno hustotou jeho rozdělení, ta však závisí na souřadnicovém systému. Přepočetní vzorce pro převod hustoty z jednoho systému do druhého a také problematika marginálních a podmíněných rozdělení je hlavním úkolem této práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK