Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Infekční a parazitární nemoci z povolání hlášené v ČR, jejich vývoj a prevence
Název práce v češtině: Infekční a parazitární nemoci z povolání hlášené v ČR, jejich vývoj a prevence
Název v anglickém jazyce: Infectious and parasital occupational diseases notified in the Czech republic, their development and prevention
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2018
Datum zadání: 13.12.2018
Datum a čas obhajoby: 10.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2020
Oponenti: MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK