Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Pojetí žáka v díle J.A.Komenského
Název práce v češtině: Pojetí žáka v díle J.A.Komenského
Název v anglickém jazyce: The Understanding of the Pupil in the Work of Comenius
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2006
Datum zadání: 25.05.2006
Datum a čas obhajoby: 17.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK