Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Přípravné řízení de lege lata, de lege ferenda
Název práce v češtině: Přípravné řízení de lege lata, de lege ferenda
Název v anglickém jazyce: The Preparatory Procedings De Lege Lata, De Lege
Ferenda
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2018
Datum zadání: 11.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.10.2018
Datum a čas obhajoby: 25.01.2019 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:16.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2019
Oponenti: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK