Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Testování rovnosti středních hodnot pomocí intervalů spolehlivosti
Název práce v češtině: Testování rovnosti středních hodnot pomocí intervalů spolehlivosti
Název v anglickém jazyce: Testing equality of means by confidence intervals
Klíčová slova: testování hypotéz, intervaly spolehlivosti, vizualizace výsledků
Klíčová slova anglicky: hypothesis testing, confidence intervals, visualisation of results
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2019
Datum zadání: 03.09.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2019
Datum a čas obhajoby: 14.07.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.07.2020
Oponenti: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat metodám pro testování rovnosti středních hodnot dvou populací na základě intervalů spolehlivosti pro každou střední hodnotu zvlášť. Jedna možnost je upravit pravděpodobnosti pokrytí obou intervalů spolehlivosti a zamítat rovnost, pokud se tyto upravené intervaly nepřekrývají. Druhá možnost je zkombinovat oba intervaly pomocí tzv. "Square-and-Add" přístupu zmiňovaného Newcombem (2013).
Seznam odborné literatury
Noguchi K. and Marmolejo-Ramos, F. (2016) Assessing Equality of Means Using the Overlap of Range-Preserving Confidence Intervals. The American Statistician, 70(4), 325-334.

Browne, R.H. (1979) On Visual Assessment of the Significance of a Mean Difference. Biometrics, 35, 657-665.

Cumming, G. (2009) Inference by Eye: Reading the Overlap of Independent Confidence Intervals. Statistics in Medicine, 28, 205-220.

Newcombe, R.G. (2013) Confidence Intervals for Proportions and Related Measures of Effect Size. CRC Press, Boca Raton.
Předběžná náplň práce
Předpokládá se, že práce se bude zejména věnovat článku Noguchi K. and Marmolejo-Ramos, F. (2016) - podrobnější vysvětlení úvah, doplnění chybějících kroků v důkazech.

Téma vyžaduje velmi dobrou pasivní znalost angličtiny.

Téma předpokládá zápis a eventuální absolvování předmětů NMSA331+332 nebo NMFM301. Přímo navazuje na látku probíranou v těchto předmětech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK