Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Agresivita a drogová závislost - hledáme souvislost
Název práce v češtině: Agresivita a drogová závislost - hledáme souvislost
Název v anglickém jazyce: Aggression and Drug Dependence - Looking for a Relationship
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Goldmann
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2006
Datum zadání: 25.05.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zuzana Hadj - Moussová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK