Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a hodnocení N-pyridylbenzamidů jako potenciálních antimikrobních sloučenin
Název práce v češtině: Syntéza a hodnocení N-pyridylbenzamidů jako potenciálních antimikrobních sloučenin
Název v anglickém jazyce: Synthesis and evaluation of N-pyridylbenzamides as potential antimicrobial compounds
Klíčová slova: antibakteriální; antimikrobiální; antimykobakteriální; benzamid; MIC; pyridin
Klíčová slova anglicky: antibacterial; antimicrobial; antimycobacterial; benzamide; MIC; pyridine
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2018
Datum zadání: 29.02.2020
Datum a čas obhajoby: 01.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2020
Oponenti: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je příprava N-pyridylbenzamidů s potenciálním antimikrobním účinkem. Připravené sloučeniny budou testovány na antimykobakteriální aktivitu a doplňkově též na antibakteriální a antifungální aktivitu. Student nejprve provede literární rešerši na téma vztahů struktura-účinek dříve připravených derivátů a bude se podílet na návrhu finálních struktur. Soustředí se na perspektivní látky a na metody jejich syntézy. Práce studenta by měla vést k rozšíření sérií, které v naší laboratoři již vykázaly antimikrobní aktivitu. Těžištěm činnosti bude experimentální práce. Dosažené výsledky předloží v písemné podobě. Rozsah a členění práce musí odpovídat zásadám platným pro diplomové práce syntetického zaměření.
Seznam odborné literatury
elektronické databáze (SciFinder, Web of Science, Scopus, Pubmed, Reaxys) a odborné časopisy farmaceuticko-chemického a mikrobiologického zaměření
Předběžná náplň práce
návrh cílových struktur, syntéza, vyhodnocení vztahů struktura-účinek, diskuse výsledků
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
design of target compounds, synthesis, evaluation of structure-activity relationships, discussion of results
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK