Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity
Název práce v češtině: Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií a její limity
Název v anglickém jazyce: Contracting autonomy in construction of classes of shares and its limits
Klíčová slova: akcie, druhy akcií, zvláštní druhy akcií, účastnická práva, práva spojená s akcií, vysílací akcie
Klíčová slova anglicky: securities, shares, stocks, classes of shares, special shares, shareholder rights, rights attached to shares, appointment shares
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2020
Datum a čas obhajoby: 11.05.2020 15:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 231, multimediální učebna 231
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:17.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2020
Oponenti: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK