Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dysfunctions of neuronal and glial cells in schizophrenia with emphasis on their communication
Název práce v češtině: Narušení funkce neuronů a gliových buněk u schizofrenie s důrazem na jejich komunikaci
Název v anglickém jazyce: Dysfunctions of neuronal and glial cells in schizophrenia with emphasis on their communication
Klíčová slova: mozek, neurony, glie, schizofrenie
Klíčová slova anglicky: brain, neurons, glia, schizophrenia
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2018
Datum zadání: 09.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: Mgr. Denisa Kirdajová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude diskutovat narušení funkce neuronů a gliových buněk u schizofrenie s důrazem na jejich komunikaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will discuss dysfunctions of neuronal and glial cells in schizophrenia with emphasis on their communication.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK