Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv izokinetické síly na výkon v testech CODS u fotbalistů
Název práce v češtině: Vliv izokinetické síly na výkon v testech CODS u fotbalistů
Název v anglickém jazyce: The influence of isokinetic force on CODS performance of football players
Klíčová slova: CODS, agilita, izokinetická síla, trénink, fotbal
Klíčová slova anglicky: CODS, agility, isokinetic, training, football
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2018
Datum zadání: 09.10.2018
Datum a čas obhajoby: 10.01.2019 15:45
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2019
Oponenti: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
www.scopus.com
https://scholar.google.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK