Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce kovalentních komplexů proteinů s DNA s použitím fluorescenční mikroskopie
Název práce v češtině: Detekce kovalentních komplexů proteinů s DNA s použitím fluorescenční mikroskopie
Název v anglickém jazyce: The detection of protein covalent complexes with DNA using fluorescent microscopy
Klíčová slova: kovalentní komplexy DNA-protein, imunofluorescence, TARDIS
Klíčová slova anglicky: DNA-protein covalent complexes, immunofluorescence, TARDIS
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2018
Datum zadání: 17.12.2018
Datum a čas obhajoby: 05.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2020
Oponenti: RNDr. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Veronika Keresteš
Zásady pro vypracování
Samostatná rešerše literatury, optimalizace postupu stanovení, samostatná práce s buněčnou kulturou, vypracování výsledků a sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Jobson A. G., Willmore E., Tilby M. J., Mistry P., Charlton P., Austin C. A. (2009): Effect of phenazine compounds XR11576 and XR5944 on DNA topoisomerases. Cancer Chemother. Pharmacol. 63: 889-901. 10.1007/s00280-008-0812-9
Lopez-Lazaro M., Calderon-Montano J. M., Burgos-Moron E., Austin C. A. (2011): Green tea constituents (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) and gallic acid induce topoisomerase I- and topoisomerase II-DNA complexes in cells mediated by pyrogallol-induced hydrogen peroxide. Mutagenesis 26: 489-498. 10.1093/mutage/ger006
Cowell I. G., Tilby M. J., Austin C. A. (2011): An overview of the visualisation and quantitation of low and high MW DNA adducts using the trapped in agarose DNA immunostaining (TARDIS) assay. Mutagenesis 26: 253-260. 10.1093/mutage/geq094
Předběžná náplň práce
Rešerše literatury a návrh postupu stanovení, práce s buněčnou kulturou HL-60, stanovení obsahu kovalentních komplexů proteinů s DNA pomocí imunofluorescence, analýza dat získaných fluorescenčním mikroskopem, samostatné zpracování dat a sepsání diplomové práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Overview of current literature, testing of the possible procedures for sample preparation, aseptic techniques of cell culture, assessment of the DNA-protein covalent complexes by immunofluorescence, microscope data analysis and preparation for their presentation and discussion in the diploma thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK