Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effect of floral rewards on specialization of hoverflies (Diptera, Syrphidae) in meadows of Železné hory
Název práce v češtině: Vliv květních zdrojů na specializaci pestřenek v železnohorských lučních společenstvech
Název v anglickém jazyce: Effect of floral rewards on specialization of hoverflies (Diptera, Syrphidae) in meadows of Železné hory
Klíčová slova: louky, interakce rostlin a opylovačů, polinační síť, specializace, květní zdroje, Syrphidae
Klíčová slova anglicky: meadows, plant-pollination interaction, pollination network, specialization, floral resources, Syrphidae
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2018
Datum zadání: 08.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Oponenti: Mgr. Petr Keil, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude zpracování polinačních sítí pestřenek na vybranch loukách v Železných horách. Student se bude významně podílet na sběru dat, determinuje nasbírané pestřenky a změří jejich morfometrické znaky. Poté stanoví specializovanost jednotlivých druhů a vysvětlí jí pomocí funkčních znaků pestřenek i navštěvovaných květů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK