Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farmakologické hodnocení potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby
Název práce v češtině: Farmakologické hodnocení potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby
Název v anglickém jazyce: Pharmacological evaluation of potencial drugs for Alzheimer´s disease treatment
Klíčová slova: acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, muskarinové receptory, Alzheimerova choroba, inhibitory cholinesteras
Klíčová slova anglicky: acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, muscarinic receptors, Alzheimer Disease, Inhibitors of cholinesterases acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, muscarinic receptors, Alzheimer Disease, Inhibitors of cholinesterases
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2018
Datum zadání: 08.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.10.2018
Datum a čas obhajoby: 11.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2019
Oponenti: PharmDr. Michal Říha, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Znalost a dodržování laboratorních řádů.
Praktické zvládnutí biochemických metod.
Zvládnutí práce s odbornou zahraniční literaturou.
Seznam odborné literatury
Langmead, Ch. J., Watson, J., Reavill, Ch.: Mucarinic acetylcholine receptors as CNS drug targets.Pharmacology and Therapeutics, 117, 2008, 232-243.
Mistry, S., N., Valant, C., Sexton, P., M.: Synthesis and Pharmacological Profiling of Analogues of Benzyl Quinolone Carboxylic Acid (BQCA) as Allosteric Modulators of the M1 Muscarinic Receptor. J. Med. Chem., 56, 2013, 5151-5172
Předběžná náplň práce
Stanovení inhibičních koncentrací (IC50) nově syntetizovaných derivátů, jak pro enzym acetylcholinesterasu, tak pro butyrylcholinesterasu.
Testování ovlivnění účinku muskarinových receptorů, podtypu M1.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Evaluation of inhibitory concentrations (IC50) of newly syntesized derivatives for acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase.
Testing of affect muscarinic receptors, subtype M1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK