Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klavír v tvorbe Eugena Suchoňa a Jána Cikkera so zretel'om na ich vklad do repertoáru mladých klaviristov
Název práce v češtině: Klavír v tvorbe Eugena Suchoňa a Jána Cikkera so zretel'om
na ich vklad do repertoáru mladých klaviristov
Název v anglickém jazyce: Piano in the Work of Eugen Suchoň and Ján Cikker with regard to their Contribution to the Repertoire
of Young Pianists
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2006
Datum zadání: 24.05.2006
Datum a čas obhajoby: 23.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK