Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Leta 1848-1849 v Čáslavi a Kutné Hoře
Název práce v češtině: Leta 1848-1849 v Čáslavi a Kutné Hoře
Název v anglickém jazyce: Years 1848-1849 in Čáslav and Kutná Hora
Klíčová slova: 19. století, Čáslav, Kutná Hora, Národní garda, Slovanská lípa, regionální historie, revoluční rok 1848-1849
Klíčová slova anglicky: 19th century, Čáslav, Kutná Hora, Národní garda, Slovanská lípa, regional history, revolutionary year 1848-1849
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2018
Datum zadání: 08.10.2018
Datum a čas obhajoby: 21.01.2020 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Zásady pro vypracování
Sl. Kuchařová bude pracovat s relevantní odbornou literaturo, tiskem a archivními prameny. Cílem práce je podat základní přehled o dění v Č8slavi a Kutné Hoře během revolučních let 1848-49. Studentka se soustředí zejména na vývoj veřejného mínění, spolků a školství.
Seznam odborné literatury
Frant. Škrdle, Národní garda čáslavská
Frant. Škrdle, Střelecká společnost v Čáslavi
Helena Štroblová a kol., Kutná Hora
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK