Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polymikrobiální biofilmy - mikrobiální interakce biofilm-formujících mikroorganismů
Název práce v češtině: Polymikrobiální biofilmy - mikrobiální interakce biofilm-formujících mikroorganismů
Název v anglickém jazyce: Polymicrobial biofilms - microbial interactions of biofilm-forming microorganisms
Klíčová slova: biofilm, mikrobiální interakce, dopad na lidské zdraví
Klíčová slova anglicky: biofilm, microbial interaction, impact on human health
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2018
Datum zadání: 09.12.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Oponenti: Mgr. Adéla Diepoltová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se bude věnovat problematice v rešeržní podobě. Budou zpracována data z relevantních a recentních informačních zdrojů.
Práce bude primárně zaměřena na uvedení informací ohledně polymikrobiálního složení biofilmů tvořených v rácmi prostředí hostitele.
Seznam odborné literatury
A study on Candida biofilm growth characteristics and its susceptibility to aureobasidin A. Komathy Munusamy et al., Revista Iberoamericana de Micología, 2018
Plasticity of Candida albicans Biofilms. David R. Soll, Karla J. Daniels, Microbiology and Molecular Biology Reviews, DOI: 10.1128/MMBR.00068-15.
Improvement of XTT assay performance for studies involving Candida albicans biofilms, Wander José da Silva et al., Brazilian Dental Journal, 2008.
Předběžná náplň práce
Vyhledávání a práce s odbornou literaturou, přehledné zpracování informací podložené schématy, obrázky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Searching for and processing of relevant scientific information, comprehensive elaboration of data and information into bachelor work including representative schemes and pictures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK