Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkušenosti pacientů s pobytem na standardním oddělení chirurgického typu
Název práce v češtině: Zkušenosti pacientů s pobytem na standardním oddělení chirurgického typu
Název v anglickém jazyce: Experience of patients with hospital stay at standard surgical unit
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2019
Datum zadání: 27.06.2019
Datum a čas obhajoby: 25.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK