Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cross-cultural perception of sexual dimorphism in human face
Název práce v češtině: Mezikulturní percepce pohlavního dimorfismu na základě lidského obličeje
Název v anglickém jazyce: Cross-cultural perception of sexual dimorphism in human face
Klíčová slova: dimorfismus, percepce, kultura, obličej, evoluce
Klíčová slova anglicky: dimorphism, perception, culture, face, evolution
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2018
Datum zadání: 08.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2022
Oponenti: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
  prof. Dr. Janek Simon Lobmaier, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Teoretické modely mezikulturní percepce pohlavního dimorfismu na základě datových souborů obsahujících informaci o vnímání lidského obličeje v různých kulturách
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK