Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geopolitics of Border Hardening: Protecting Statehood through Re-territorialisation
Název práce v češtině: Geopolitika opevňování hranic: ochrana státnosti prostřednictvím re-teritorializace
Název v anglickém jazyce: Geopolitics of Border Hardening: Protecting Statehood through Re-territorialisation
Klíčová slova: hranice, hraničné bariéry, geopolitika, Carl Schmitt, teichopolitika, teritorialita, process tracing
Klíčová slova anglicky: borders, border barriers, geopolitics, Carl Schmitt, teichopolitics, territoriality, process tracing
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2018
Datum zadání: 04.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2018
Datum a čas obhajoby: 24.01.2024 11:00
Místo konání obhajoby: Areál Jinonice, C523, 523, Jednací místnost IPS a ISS
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2024
Oponenti: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
  Mgr. Martin Lepič, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. Martin Riegl, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK