Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poezie prázdna a ticha ve sbírce Černí poslové Césara Valleja
Název práce v češtině: Poezie prázdna a ticha ve sbírce Černí poslové Césara Valleja
Název v anglickém jazyce: Poetry of emptiness and silence in collection of poetry The Black Heralds by César Vallejo
Klíčová slova: César Vallejo|indigenismus|prázdno|ticho|lidství
Klíčová slova anglicky: César Vallejo|indigenism|emptiness|silence|humanity
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2018
Datum zadání: 04.10.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.10.2018
Datum a čas obhajoby: 20.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na význam pojmů ticho a prázdnota v básnické sbírce Černí poslové peruánského autora Césara Valleja (1892-1937). Tyto koncepty bude analyzovat jak v tématech jednotlivých básní a kapitol, tak v samostatných symbolech zakomponovaných do básnického jazyka. Práce bude zkoumat do jaké míry míšenecký původ autora ovlivnil psaní jeho první sbírky a zda-li právě tento nevšední aspekt je prostředkem k nalezení odpovědí na základní lidské otázky. Vallejo je považován za předního představitele hispanoamerické avantgardy, která však u něj měla velmi osobitý charakter. Vždy zůstal především básníkem lidské bolesti a utrpení.

OSNOVA:

Úvod
Biografie autora
Literární kontext
Koncept prázdnoty a ticha ve sbírce
Závěr
Resumé
Přílohy
Seznam odborné literatury
VALLEJO, César. Černí poslové. Praha: Odeon, 1973. Světová četba (Odeon), sv. 439.

VALLEJO, César. Obra poética completa. Madrid: Alianza Editorial, 2003. ISBN 84-206-5442-6

VALLEJO, César. El romanticismo en la poesía castellana. Lima: J. Mejía Baca y P.L. Villanueva, 1954.

VALLEJO, César a René de COSTA. Los heraldos negros. Málaga: Ayuntamiento de Málaga, 1992. ISBN 8479790296.

CERNA-BAZÁN, José. Sujeto a cambio: de las relaciones del texto y la sociedad en la escritura de César Vallejo (1914-1930). Berkeley: Latinoamericana Editores, 1995. ISBN 0964079526.

Cuadernos Hispanoamericanos. 454 - 457, dos volúmenes en Madrid: Agencia Espanola de Cooperacion Internacional, 1988. ISSN 0011-250X.

HIGGINS, J. La Posición Religiosa De César Vallejo a Través De Su Poesía. Cahiers Du Monde Hispanique Et Luso-Brésilien, no. 9, 1967, pp. 47–58. JSTOR, JSTOR,www.jstor.org/stable/40849696.

SOBREVILLA, David. Un Diccionario y Algunos Estudios Vallejianos. Revista De Crítica Literaria Latinoamericana, vol. 8, no. 15, 1982, pp. 211–216. JSTOR, JSTOR,www.jstor.org/stable/4530052.

FRANCO, Jean. César Vallejo: the dialectics of poetry and silence. New York: Cambridge University Press, 1976. ISBN 0521210631.

HERNÁNDEZ NOVÁS, Raúl. Recopilación de textos sobre César Vallejo. Santaféde Bogotá: Casa de las Américas, 2000. ISBN 959-260-004-x.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK