Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of fluctuation of labourers
Název práce v češtině: Analýza fluktuace továrních dělníků
Název v anglickém jazyce: Analysis of fluctuation of labourers
Klíčová slova: statistické odhady, statistické modelování, predikce fluktuaci, GEE, multinomické GEE;
Klíčová slova anglicky: estimation, statistical modeling, fluctuation prediction, GEE, multinomial GEE;
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2020
Datum zadání: 22.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit prediktivní model, charakterizující fluktuaci zaměstnanců Škoda Auto. Model musí reflektovat specifické podmínky společnosti Škoda Auto (tj. zastoupení širokého množství profesí, modelů pracovní doby apod.).

Řešitel může navrhnout několik navzájem konkurenčních modelů s popisem výhod a nevýhod jednotlivých řešení.
Seznam odborné literatury
[1] Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman (2009). The Elements of Statistical Learning – Data Minig, Inference and Prediction, 2. edition, Springer Series in Statistics.

[2] Mařík, V.; Hlaváč, V.;Psutka, J.; Zdráhal, Z. (1993). Metody rozpoznávání a jejich aplikace, Academia, Nakladatelství ČAV,Praha.

[3] Nelder, John; Wedderburn, Robert (1972). Generalized Linear Models, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General). Blackwell Publishing. 135 (3): 370–384. doi:10.2307/2344614.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK