Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historismy ve světle díla Zikmuda Wintra
Název práce v češtině: Historismy ve světle díla Zikmuda Wintra
Název v anglickém jazyce: Historicism in the Light Works of Zikmud Winter
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.03.2006
Datum zadání: 07.03.2006
Datum a čas obhajoby: 18.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK