Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace stability biodegradabilních polymerů
Název práce v češtině: Regulace stability biodegradabilních polymerů
Název v anglickém jazyce: Control of stability of biodegradable polymers
Klíčová slova: biodegradabilní polymery, plazma
Klíčová slova anglicky: biodegradable polymers, plasma
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se se základy techniky vakuového napařování, s nízkotlakým plazmatem a s plazmovou polymerací.
2) Připravit sérii vrstev termální degradací s plazmovou (re)polymerací z bodegradabilního polymeru. Bude zohledně zejména vliv výkonu v plazmatu.
3) Podílet se na základních charakterizacích takto připravených vrstev.
4) Vypracovat závěrečnou zprávu.
Seznam odborné literatury
Andrei Choukourov, Ivan Gordeev, Oleksandr Polonskyi, Anna Artemenko, Lenka Hanyková, Ivan Krakovský, Ondřej Kylián, Danka Slavínská, Hynek Biederman, Poly(ethylene oxide)-like Plasma Polymers Produced by Plasma-Assisted Vacuum Evaporation, Plasma Processes and Polymers, Volume 7, Issue 6, pages 445–458, June 22, 2010
+ další odborná literatura týkající se dané problematiky. Bude upřesněno po konzultaci s vedoucím.
Předběžná náplň práce
Biodegradabilní polymery jsou významné pro aplikace, kdy je potřeba snížit ekologickou zátěž, zejména se to týká obalových materiálů. Jsou také využitelné pro řízenou distribuci léčiv a jiných aktivních látek.

Metoda vakuové plazmové (re)polymerace z termálně degradovaného vzorku umožňuje ve značném rozsahu regulovat míru sesíťování a tím i stabilitu, botnání a bariérové vlastnosti dané polymerní látky.

Cílem projektu je ověřit možnosti této techniky na dalších polymerech, zejména na PLA (kyselina polymléčná).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Biodegradable polymers are important for applications that require reduction of ecological footprint. It is especially valid for packaging materials. Their application lies as well in controlled distribution an release of drugs and other active substances.

Method of vacuum plasma (re)polymerization from thermally degraded sample allows a control of crosslinking of the polymer. This changes as well its stability, swelling and barrier properties.

The aim of the project is to assess the capabilities of this method for another polymers, namely for PLA (polylactic acid).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK