Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plazmové polymery s řízenou strukturou
Název práce v češtině: Plazmové polymery s řízenou strukturou
Název v anglickém jazyce: Plasma polymers with controlled structure
Klíčová slova: plazmové polymery
Klíčová slova anglicky: plasma polymers
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se se základy techniky vakuového napařování, s nízkotlakým plazmatem a s plazmovou polymerací.
2) Připravit sérii vrstev termální fragmentací s plazmovou (re)polymerací z pevného polymeru. Bude zohledně zejména vliv výkonu v plazmatu.
3) Podílet se na základních charakterizacích takto připravených vrstev.
4) Vypracovat bakalářskou práci.
Seznam odborné literatury
Andrei Choukourov, Ivan Gordeev, Oleksandr Polonskyi, Anna Artemenko, Lenka Hanyková, Ivan Krakovský, Ondřej Kylián, Danka Slavínská, Hynek Biederman, Poly(ethylene oxide)-like Plasma Polymers Produced by Plasma-Assisted Vacuum Evaporation, Plasma Processes and Polymers, Volume 7, Issue 6, pages 445–458, June 22, 2010
+ další odborná literatura týkající se dané problematiky. Bude upřesněno po konzultaci s vedoucím.
Předběžná náplň práce
Tenké vrstvy na organickém základě jsou nezbytnou součástí mnoha mrůmyslových aplikací. Mnohé jinak zajímavé látky je však problematické připravit v této podobě, například vodivé nebo biodegradabilní polymery.

Metoda vakuové plazmové (re)polymerace z termálně fragmentovaného vzorku umožňuje ve značném rozsahu regulovat míru zachování chemické struktury původní látky a sesíťování výsledné vrstvy. To má vliv na její stabilitu, botnání, bariérové vlastnosti či vodivost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thin organic-based films are a vital part of many industrial applications. Many otherwise interesting materials are tricky to prepare in this form, e.g. conductive or biodegradable polymers.

Method of vacuum plasma (re)polymerization from thermally fragmented sample allows a broad control of retention of chemical strusture of the source material a and of the crosslinking resulting film. This changes as well its stability, swelling, barrier properties or conductivity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK