Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Případová studie kampaně Responsible Together
Název práce v češtině: Případová studie kampaně Responsible Together
Název v anglickém jazyce: Case Study of Responsible Together Campaign
Klíčová slova: Nestátní neziskové organizace, neziskové organizace, občanská společnost, domácí násilí, genderově-podmíněné násilí, práce s původci násilí, mediální kampaň, marketing neziskových organizací, Liga otevřených mužů, Responsible Together.
Klíčová slova anglicky: Non-profit organization, non-governmental organization, civil society, domestic violence, gender-based violence, work with perpetrators of violence, media campaign, marketing of non-profit organizations, League of Open Men, Responsible Together.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2018
Datum zadání: 10.02.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Dana Moree, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK