Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce
Název práce v češtině: Vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce
Název v anglickém jazyce: Recovery of tax arrears and tax execution
Klíčová slova: Daňová exekuce, správce daně, daňový řád
Klíčová slova anglicky: Tax execution, tax administrator, Rules of Tax Procedure
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2018
Datum zadání: 03.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2019
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 323, 323
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK