Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobecnění konvexních funkcí
Název práce v češtině: Zobecnění konvexních funkcí
Název v anglickém jazyce: Generalization of convex functions
Klíčová slova: Konvexní funkce; optimalizační úloha; minimum; minimální hodnota
Klíčová slova anglicky: Convex function; optimalization program; minimum; minimal value
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Konvexní množiny a konvexní funkce mají důležité postavení v různých oblastech matematiky.
Zejména pak v geometrii a v optimalizaci.
Konvexní funkce mají řadu zobecnění.
Práce by měla být převážně zaměřena na zobecnění konvexních funkcí, která jsou využívána v teorii optimalizace.
Měla by ukázat jejich základní vlastnosti, vztahy, souvislosti.
Případně se pokusit o zobecnění těchto definic.
Seznam odborné literatury
[1] Bazaraa, Mokhtar S.; Sherali, Hanif D.; Shetty, C.M.: Nonlinear Programming: Theory and Algorithms. Wiley, New York, 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK