Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace dětí mladšího školního věku v zařízení pro volný čas
Název práce v češtině: Integrace dětí mladšího školního věku v zařízení pro volný
čas
Název v anglickém jazyce: The Integration of Children of a Young School Age in Free Time Activities
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Pávková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2006
Datum zadání: 06.03.2006
Datum a čas obhajoby: 17.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK