Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Statistical machine learning with applications in music
Název práce v češtině: Statistické strojové učení s aplikacemi v hudbě
Název v anglickém jazyce: Statistical machine learning with applications in music
Klíčová slova: strojové učení, tensor flow, hudební skladba, neuronové sítě s LSTM, hodnocení hudby
Klíčová slova anglicky: machine learning, tensor flow, music composition, neural networks with LSTM, evaluation of music
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2018
Datum zadání: 23.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.11.2018
Datum a čas obhajoby: 12.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
This work aims to review the current state of the art in statistical machine learning and apply it to music composition. The thesis should first briefly describe the general methods of statistical machine learning. Second, thesis should survey the existing methods applied in machine generated music. The current mainstream methods of statistical machine learning are widely implemented in Python, so the author of the thesis should get familiar with this programming language and the respective machine learning libraries, namely Scikit-Learn and Tensor Flow. In addition, Google Brain Team has recently released Magenta, a research project working with Tensor Flow aimed at machine learning applications for arts. Lastly, the work should train the computer to produce its own compositions based on a training data. The training music data are expected to be input as MIDI files from a selected set of existing music compositions. More specifically, one may focus on a small number of music composers in order to train the computer system to a more narrow data set, which can arguably lead to more pleasing outcomes. A possible set of training data can come from The Beatles songs or from a selected set of guitar solos, which are all well documented.

This thesis requires specific skills from the author, namely he/she should be both capable of working with data, but also should have a minimal understanding of music.
Seznam odborné literatury
Efron, Hastie: Computer Age Statistical Inference, Cambridge University Press, 2016
Muller, Guido: Introduction to Machine Learning with Python, O'Reilly, 2016
Geron: Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn and Tensor Flow, O'Reilly, 2017
The Beatles: Complete Scores, Hal Leonard, 1993
Předběžná náplň práce
Vytvořte hudbu se statistickým strojovým učením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Create music with statistical machine learning.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK