Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Rómský asistent pedagoga
Název práce v češtině: Rómský asistent pedagoga
Název v anglickém jazyce: The Romany Assistant Teacher
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2006
Datum zadání: 06.03.2006
Datum a čas obhajoby: 18.01.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK