Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výběrové kvantily
Název práce v češtině: Výběrové kvantily
Název v anglickém jazyce: Sample Quantiles
Klíčová slova: teoretický kvantil, výběrový kvantil, odhadování
Klíčová slova anglicky: theoretical quantile, sample quantile, estimating
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2018
Datum zadání: 16.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2019
Oponenti: Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je přehlednou formou shrnout nejběžněji používané definice výběrových kvantilů, shrnout hlavní výhody a nevýhody jednotlivých definic a v některých případech odvodit vybrané statistické vlastnosti příslušně definovaných výběrových kvantilů.

Práce bude psána v češtině nebo slovenštině pomocí systému LaTeX.

Úspěšné absolvování předmětu NMSA202: Pravděpodobnost a matematická statistika do okamžiku zápisu bakalářské práce nutné. Zápis této bakalářské práce předpokládá následné absolvování předmětu NMSA349: Bakalářské konzultace: Stochastika.
Seznam odborné literatury
Hyndman, R. J., Fan, Y. (1996). Sample quantiles in statistical packages. The American Statistician, 50(4), 361-365, doi: 10.1080/00031305.1996.10473566.
Předběžná náplň práce
V literatuře i softwarových implementacích lze nalézt nespočet možností, jak definovat výběrový kvantil. Typicky se přitom jedná o lineární kombinaci dvou pořádkových statistik, např. výběrový medián v případě sudého rozsahu výběru n bývá definován jako 0.5*X[n/2] + 0.5*X[n/2+1]. Různé definice výběrových kvantilů mají své výhody i nevýhody. Práce úzce navazuje na látku probíranou v předmětu NMSA331: Matematická statistika 1, viz oddíl 3.5 poznámek k přednášce (http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Soubory/nmsa331/ms1.pdf).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK