Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizačné úlohy s neistou závislou na rozhodnutí
Název práce v jazyce práce (slovenština): Optimalizačné úlohy s neistou závislou na rozhodnutí
Název práce v češtině: Optimalizační úlohy s nejistotou závislou na rozhodnutí
Název v anglickém jazyce: Optimization problems with decision-dependent uncertainty
Klíčová slova: robustná optimalizácia, náhoda závislá na rozhodnutí, najkratšia cesta
Klíčová slova anglicky: robust optimalization, decision-dependent uncertainty, shortest path
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2018
Datum zadání: 26.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V praktických optimalizačních úlohách se objevuje nejistota v hodnotách parametrů, kterou je nutné zohlednit při rozhodování. Robustní optimalizace řeší takovéto úlohy, kde parametry úlohy patří do předem daných množin. Speciálním případem jsou úlohy, kde tyto množiny závisí na rozhodnutích. Uchazeč(-ka) se bude zabývat těmito úlohami a zaměří se především na jejich reformulaci vedoucí k problémům řešitelným pomocí standardních softwarových prostředků. Tyto reformulace obvykle stojí na dualitě, v našem případe dualitě v lineárním programování. Práce bude doplněna rovněž menší numerickou studií.

Vhodná je dobrá znalost láky probrané v Úvodu do optimalizace.
Seznam odborné literatury
O. Nohadani, K. Sharma (2018). Optimization under Decision-Dependent Uncertainty. SIAM Journal on Optimization, 28(2), 1773-1795.

L.A. Wolsey (1998). Integer programming. Wiley-Interscience series in discrete mathematics and optimization, J. Wiley & sons, New York (N.Y.), Chichester, Weinheim.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK