Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie
Název práce v češtině: Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie
Název v anglickém jazyce: -
Klíčová slova: rezistivita, vodivost, impedanční tomografie, vodivé polymery
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
-
Seznam odborné literatury
D.C. Barber, B.H. Brown: "Recent developments in applied potential tomography - APT", Proc. 9th Conf in
Information Processing in Medical Imaging, Washington DC, 10-14 June 1985 (editor S.L. Bacharach),
Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1986, pp. 106-21
Předběžná náplň práce
Elektrická impedanční tomografie (EIT) umožňuje zjistit rozložení rezistivity uvnitř heterogenního objektu a tak nedestruktivně sledovat jeho vnitřní strukturu a její změny. Teoretická část zahrnuje především pochopení základních principů metody,
postupu měření a způsobu vyhodnocování. Praktickou část pak představuje změření a vyhodnocení map rezistivity pro vybrané polymerní vzorky.

Cílem práce je seznámit se s tomografickou metodou mapování rezistivity. Student se v rámci práce seznámí se základními principy řízení aparatury počítačem.

Práce má převážně experimentální charakter.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
-
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK