Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učitelnost etiky: je možné se naučit ctnosti?
Název práce v češtině: Učitelnost etiky: je možné se naučit ctnosti?
Název v anglickém jazyce: Learnability of ethics: is it possible to acquire a virtue?
Klíčová slova: etika, ctnost, učení, učitelnost, vědění, jednání
Klíčová slova anglicky: ethics, virtue, learning, learnability, knowledge, practice
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2018
Datum zadání: 01.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2018
Datum a čas obhajoby: 01.09.2020 09:45
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2020
Oponenti: MUDr. Jan Fošum, Dr. theol.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Etika Nikomachova, Aristotelés, P. Rezek, 2013
Euthyfrón: Obrana Sókrata; Kritón, Platón, Oikoymenh, 2005
Theagés: Charmidés; Lachés; Lysis; Euthydémos; Prótagoras; Gorgias; Menón; Hippias Větší; Hippias Menší; Ión; Menexenos, Platón, Oikoymenh, 2003
Ústava, Platón, Oikoymenh, 2005
Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů, Jan Sokol, Vyšehrad, 2007
Antropologie a etika, Jan Sokol a Zdeněk Pinc, Triton, 2003
Dějiny antické filosofie, Dušan Machovec, H & H 1993
Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí, Pavel Hlavinka, Triton, 2014
Dialog, etika a politika, Aleš Havlíček, Oikoymenh, 2015
Spravedlnost jako zdatnost, Petr Rezek, Oikoymenh, 1996
Přístupy k etice I., Štěpán Špinka, Filosofia, 2014
Přístupy k etice III., Jakub Jirsa, Filosofia, 2017
Rozum, ctnosti a duše, Oikoymenh, 2010
Rozumnost podle Aristotela, Pierre Aubenque, Oikoymenh, 2003
How Should One Live?: Essays on the Virtues, Roger Crisp, Oxfor University Press, 1999
Intelligent Virtue, Julia Annas, Oxford University Press, 2011
From natural character to moral virtue in Aristotle, Mariska Leunissen, Oxfor University Press, 2017
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na otázku možnosti učitelnosti etiky, konkrétněji na téma ctnosti a toho, zda je možné se ctnosti naučit a získat ji. Pojem ctnosti – ve filosofii Aristotela a Platóna - také v tomto kontextu představuje pozitivní cíl, kdy morální jednání je v souladu se ctnostným člověkem a jedno vychází z druhého. To znamená i aspekt zdokonalování jedince a jeho charakteru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the matter of whether it is possible to learn ethics, more precisely on the topic of virtue and if a virtue can be learned and acquired. The notion of virtue – as in the philosophy of Aristotle and Plato – represents, in this context, a positive goal, when morally right practice is in accordance with the virtuous person and one comes from the other. That means there is also the aspect of improvement of one’s self and his character.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK