Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Drogová problematika u klientů s diagnostikovanou schizofrenií
Název práce v češtině: Drogová problematika u klientů s diagnostikovanou schizofrenií
Název v anglickém jazyce: Drug issu of clients with schizophrenia diagnose
Klíčová slova: Schizofrenie, Návykové látky, terapie
Klíčová slova anglicky: Schizophrenia, Addictive substances, Therapy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2018
Datum zadání: 01.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2018
Datum a čas obhajoby: 21.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2020
Oponenti: PhDr. Monika Válková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka v rámci bakalářské práce odpoví na ZVO: S ohledem na toto znění konceptualizuje termíny použité v ZVO, navrhne průběh výzkumu, který zrealizuje. V závěrečné části práce v souladu s odbornými postupy odprezentuje výsledky výzkumu. ZVO se bude týkat postavení nealkoholových drog u lidí s diagnostikovanou schizofrenií. S ohledem na etickoucitlivost tématu znění ZVO doladíme s ohledem na data, která budou k dispozici.
Seznam odborné literatury
GITTERMAN, A.; GERMAIN, C. The Life Model of Social Work Pracice. Columbia University Press, 2008. ISBN 9780231139984
NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Marek Zeman, 2001. ISBN 80-903070-0-0
KOL. AUTORŮ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SANANIM. Drogy – otázky a odpovědi. Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-223-2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK