Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přípustné riziko
Název práce v češtině: Přípustné riziko
Název v anglickém jazyce: Tolerable risk
Klíčová slova: přípustné riziko, okolnosti vylučující protiprávnost, lege artis, společensky prospěšná činnost, speciální subjekt, subsidiarita rizika, poměr rizika a výsledku
Klíčová slova anglicky: tolerable risk, criminal defenses, lege artis, socially beneficial activity, special subject, risk subsidiarity, risk-benefit ratio
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2019
Datum a čas obhajoby: 27.09.2019 16:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 342, 342
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2019
Oponenti: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK