Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Indukce přirozené imunitní odpovědi proti intracelulární bakterii Francisella tularensis
Název práce v češtině: Indukce přirozené imunitní odpovědi proti intracelulární bakterii Francisella tularensis
Název v anglickém jazyce: Induction of innate immune response against intracellular bacterium Francisella tularensis
Klíčová slova: Francisella tularensis; intracelulární bakterie; přirozená imunita, infekce
Klíčová slova anglicky: Francisella tularensis; intracellular bacteria; innate immunity; infection
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2018
Datum zadání: 12.12.2018
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Oponenti: RNDr. Alena Myslivcová Fučíková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Klára Kubelková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Vypracovat přehlednou a srozumitelnou literární rešerši zaměřenou na význam mikroba Francisella tularensis obecně se zaměřením na přirozenou imunitní reakci hostitele proti infekci tímto mikrobem včetně interakce hostitel – mikrob.
2. Zhodnotit význam indukce přirozené imunitní odpovědi také u dalších významných intracelulárních patogenů.
3. Práce s odbornou literaturou z dostupných literárních databází, použití relevantních a recentních zdrojů při vypracování vlastní rešerše.

Místo realizace BP: Katedra molekulární patologie a biologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany v Hradci Králové
Seznam odborné literatury
Krocova Z, Plzakova L, Benuchova M, Macela A, Kubelkova K. Early cellular responses of germ-free and specific-pathogen-free mice to Francisella tularensis infection. Microb Pathog. 2018 Oct;123:314-322. Krocova Z, Macela A, Kubelkova K. Innate Immune Recognition: Implications for the Interaction of Francisella tularensis with the Host Immune System. Front Cell Infect Microbiol. 2017 Oct 16;7:446.

Kubelkova K, Benuchova M, Kozakova H, Sinkora M, Krocova Z, Pejchal J, Macela A. Gnotobiotic mouse model's contribution to understanding host-pathogen interactions. Cell Mol Life Sci. 2016 Oct;73(20):3961-9.

Plzakova L, Krocova Z, Kubelkova K, Macela A. Entry of Francisella tularensis into Murine B Cells: The Role of B Cell Receptors and Complement Receptors. PLoS One. 2015 Jul 10;10(7):e0132571.

Elkins KL, Kurtz SL, De Pascalis R. Progress, challenges, and opportunities in Francisella vaccine development. Expert Rev Vaccines. 2016 Sep;15(9):1183-96.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK