Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení
Název práce v češtině: Problémy znaleckého dokazování v trestním řízení
Název v anglickém jazyce: The problems of judicial expertise in criminal proceedings
Klíčová slova: znalec – znalecké dokazování – znalecký posudek
Klíčová slova anglicky: judicial experts – expert evidence – expert
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.05.2020
Datum a čas obhajoby: 07.05.2020 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 319, multimediální učebna 319
Datum odevzdání elektronické podoby:12.02.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:13.02.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2020
Oponenti: doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK